ZARZĄD

Stanisław Wach - prezes zarządu, dyrektor przedsiębiorstwa
Józef Belniak -
pełnomocnik prezesa zarządu

Jan Bąk - pełnomocnik prezesa zarządu

struganie

© Copyright 2009 Zakład Usług Technicznych " Glinik" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone