Jesteśmy firmą kontynuującą, wieloletnie tradycje najpierw głównego mechanika Fabryki Maszyn "Glinik" S.A., a następnie Zakładu Remontowego "Glinik" sp. z o.o. Jako Samodzielny podmiot gospodarczy - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana w dniu 17 listopada 2000 roku i wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000002468. Działalność produkcyjną rozpoczęliśmy 2.04.2001 roku.

Przedmiot naszej działalności:
- kompleksowe remonty maszyn, urządzeń, linii wytwórczych, urządzeń dźwignicowych, urządzeń elektrycznych z równo-czesną ich modernizacją,
- wytwarzanie różnego rodzaju specjalistycznych wyrobów (w tym przekładnie zębate, oprzyrządowanie specjalne itp),
- prowadzenie czynności przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń dźwigowych,
- realizacja prototypów różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

Zarząd Spółki i kierownictwo jej Przedsiębiorstwa stawia na rzetelność, fachowość i wysoką jakość swoich usług.

Firma zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie:
NR KRS 0000002468 Kapitał zakładowy 614 000 zł wpłacony w całości

NIP :738-18-80-957
REGON: 492696173

Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Gliniku
nr rachunku: 868627 0001 2002 3000 8531 0001

© Copyright 2009 Zakład Usług Technicznych " Glinik" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone