MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE:

RODZAJ OBRÓBKI
Cięcie na piłach max. grubość - 400
Cięcie na gilotynach - grubość x długość - 20 x 2000
Cięcie tlenem - max. grubość - 140
Toczenie - śr. x dł. - 800x6000; 2500x1000
Wytaczanie - śr. x dł. - 1000 x 500; 500 x 2000
Frezowanie - gabaryty - 1400 x 1200 x 8000
Struganie - gabaryty - 1400 x 1200 x 8000
Dłutowanie - gabaryty - 500 x 500 x 200
Wiercenie długich otworów - śr. x dł. - 127 x 6000; 118 x 6000

FREZOWANIE KÓŁ ZĘBATYCH
Walcowych - śr. x moduł x wys. - 1500 x 20 x 400
Walcowych o uzębieniu wewnętrznym - śr. x moduł x wys. 300 x 5 x 100
Stożkowych o zębach łukowych metodą FIAT-MAMMANO - 
śr. x moduł - 400 x 8
Ślimacznic - śr. x moduł - 800 x 16
Listwy zębate - dł. x moduł - 1000 x 5

SZLIFOWANIE
Wałków - śr. x dł. 500 x 2500
Otworów - śr. x dł. - 400 x 200
Płaszczyzn - wymiary stołu - 1000 x 320 x 200
Zębów kół zębatych - śr. - min.=30, max.=500 moduł min.=2, max.=10
Prowadnic łóż obrabiarek - dł. x szer. - 8000 x 1050

OBRÓBKA CIEPLNA
Hartowanie - gabaryty - 300 x 1100 x 800
Nawęglanie - gabaryty - 300 x 1100 x 800
Hartowanie indukcyjne wałków - śr. x dł. - 200 x 1200
kół zębatych - śr. max. - 1000, moduł min. - 5

OBRÓBKA GALWANICZNA
Cynkowanie, chromowanie, fosforanowanie.

struganie

© Copyright 2009 Zakład Usług Technicznych " Glinik" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone